Összetétel

Szt. Kelemen forrás

mg/lmmol/lThan-féle egyenérték (%)
KáliumK+2807,163,49
NátriumNa+4 170181,3088,40
AmmóniumNH4+39,62,201,07
KalciumCa2+21010,485,11
MagnéziumMg2+42,63,501,71
VasFe2+0,400,020,01
MangánMn2+<0,020,000,00
LítiumLi+3,00,430,21
Kationok összege:4 745,60 205,10100,00
NitrátNO3-<1,00,000,00
NitritNO2-<0,020,000,00
KloridCl257072,4833,34
BromidBr9,40,120,05
JodidI-1,360,010,00
FluoridF-4,80,250,12
SzulfátSO42-1 17024,3511,20
HidrogénkarbonátHCO3-7 330120,1655,27
SzulfidS20,430,030,01
Öszes foszfátPO43-0,090,000,00
Anionok összege:11 086,08217,41100,00
MetabórsavHBO2170,000,00
MetakovasavH2SiO3400,000,00
Szabad szénsavCO210900,000,00
Oldott oxigénO20,000,000,00
Összesen:15 832 422,51