Vstupní informace

Vážení hosté!

Ve smyslu Nař. vlády 194/2021. (IV.26.) podle těchto informací, kromě ustanovení zásad lázeňského řádu, může Bükfürdő Thermal & Spa po znovuotevření přijímat své hosty pod podmínkou dodržování následujících pravidel:

  • Návštěva lázní je možná pouze s platným průkazem chráněnosti (přítomnosti protilátek) vydaném v Maďarsku (úřední potvrzení ve smyslu Nař. vlády 60/2021. (II. 12.)). Je důležité, že přijímat lze pouze průkaz chráněnosti; očkovací průkaz, PCR nebo jiný test neopravňuje ke vstupu. Stejně tak vstupenka zakoupená v předprodeji, online, v ubytování anebo permanentka Vás nezbavuje povinnosti předložit průkaz chráněnosti!
  • Průkaz chráněnosti je platný pouze po předložení občanského průkazu nebo pasu, které jsou zaměstnanci lázní povinni a oprávněni kontrolovat při vstupu (údaje uvedené na průkazu lázně nezaznamenávají, ani nepořizují kopii). Pokud host nepředloží ke kontrole průkaz chráněnosti a své doklady totožnosti, musí mu být vstup zamítnut, návštěvu lázní nelze pod žádnou záminkou zahájit.
  • Osoby mladší 18 let, které nemají průkaz chráněnosti, mohou lázně navštívit pouze pod dohledem dospělé osoby, která má průkaz chráněnosti. Pokud věk nelze zjevně určit, jsou hosté povinni svůj věk prokázat předložením průkazu totožnosti opatřeného fotkou (občanský průkaz, studentský průkaz), který jsou pracovníci lázní oprávněni zkontrolovat.
  • Pro hosty lázní není povinné použití roušek.
  • Osoby léčené s podporou zdravotní pojišťovny mohou vstoupit do lázní bez průkazu chráněnosti. Hosté přijíždějící na jiné lékařské a kosmetické ošetření do oblasti Medical Wellness, však mohou do lázní vstoupit pouze s průkazem chráněnosti.
  • Odborné ordinace přístupné přes samostatný vchod do Léčební části – v souladu s předchozími předpisy – lze navštívit i bez průkazu chráněnosti, avšak použití roušky, kontrola tělesné teploty a vyplnění koronavirového dotazníku jsou povinné. Z této oblasti do/z lázní nelze procházet.
  • V rámci stravovacích jednotek osoba chráněná proti koronaviru a osoba mladší 18 let pod jejím dohledem může zůstat a konzumovat objednané jídlo nebo pití. Pro hosty není povinné nošení roušky.
  • V lázních a stravovacích zařízeních je zakázáno pořádat hudební nebo taneční akce.

Jakmile bude vydána vyhláška o nabytí platnosti právního předpisu, budeme naše hosty neprodleně informovat! Bükfürdő Thermal & Spa si vyhrazuje právo provádět změny!

Děkujeme našim váženým hostům za podporu a spolupráci, abychom co nejdříve zdolali epidemii v zájmu bezpečného odpočinku!

Bükfürdő Thermal & Spa