Skluzavka Aqua Tube

Další vlastnosti
V provozu: Yes