Park wodny • strefa II.

Okres

Park Wodny

I. 1.12.00 – 19.00
I. 2. – IV. 27.9.00 – 18.00
IV. 28. – IX. 2.9.00 – 19.00
IX. 3. – XII. 23.9.00 – 18.00
XII. 24.9.00 – 13.00
XII. 25 – 30.9.00 – 19.00
XII. 31.9.00 – 17.00

 

Godziny otwarcia mogą się różnic od wyżej wymienionych.