Historia

Kąpielisko powstało w wyniku szczęśliwego zbiegu okoliczności. Zawdzięcza swoje istnienie temu, że w wyniku rozpoczętych wierceń ropy naftowej w latach 20-tych ubiegłego stulecia i kontynuowanych w latach 50-tych, natrafiono w roku 1957 na źródło gorącej wody znajdujące się na głębokości 1282 metrów. Słup wodny wytrysnął na wysokość 65-70 metrów. Cenna woda miała temperaturę 58 °C i zawierała około 15 000 mg/l różnych składników mineralnych. Wydarzenie to zapoczątkowało nowy rozdział w życiu Bük i sąsiadujących miejscowości. Prawdziwy sukces rozpoczął się w 1962 roku wraz z otwarciem pierwszego, częściowo krytego basenu. W 1965 roku Ministerstwo Zdrowia klasyfikowało wodę termalna w Buk jako wodę lecznicza, a w 1973 roku teren oznaczono jako uzdrowisko, a w 1979 roku uznano uzdrowisko o znaczeniu krajowym.

Dzięki ciągłych udoskonaleniom uzdrowisko już posiada aż 34 baseny.
árokfürdőzés